ไทยเข้าฤดูหนาวปลาย ต.ค.

ไทยเข้าฤดูหนาวปลาย ต.ค.นี้ กรุงเทพเย็นสุด 17 องศา เหนือ-อีสานลุ้นแตะเลขตัวเดียว

ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวปลาย ต.ค.นี้ เย็นนานกว่าทุกปี กทม.ต่ำสุด 17 องศา เหนือ-อีสานแตะเลขตัวเดียว

ไทยเข้าฤดูหนาว

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวปีนี้จะเริ่มต้นประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 65 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 1 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 66

โดยอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 – 21 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.0 องศาเซลเซียส)

สำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุด 8 – 9 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17 – 18 องศาเซลเซียส และปริมณฑล 15 – 16 องศาเซลเซียส
ส่วนช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 65 ถึงปลายเดือนมกราคม 66 สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขา จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวัน ส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่

ส่าหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะ ๆ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร และเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งคลื่นลมจะมีกำลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3 – 4 เมตร