ผลสำรวจชี้

ผลสำรวจชี้ ข่าวสารกระทบการทำงาน พนักงานจำนวนไม่น้อย ทำงานเพื่อไม่ให้รู้สึกฟุ้งซ่านในช่วงที่เกิดสถานการณ์ไม่แน่นอน

การทำงานในองค์กร กับข่าวสารที่เกิดขึ้นภายนอก ดูจะแยกกันไม่ขาด และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกจิตใจคนทำงานมากกว่าที่เคยเป็นในอดีต โดยเฉพาะการเกิดโรคระบาด ที่ทำให้คนทำงานต้องหันมาคิดใหม่ และองค์กรก็ต้องสร้างระบบใหม่เพื่อให้อยู่รอดในสภานการณ์ที่มีแต่ความไม่แน่นอน

ผลสำรวจชี้

กลุ่มธุรกิจ Document Cloud ของอะโดบี เผยแพร่ผลการศึกษาประจำปีฉบับที่สอง “Future of Time” ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของรูปแบบการทำงานจากทั่วโลก จัดทำรายงาน “The Future of Time: การกำหนดนิยามใหม่ของประสิทธิภาพการทำงานท่ามกลางความไม่แน่นอน” อ้างอิงผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ผู้จัดการในองค์กรขนาดใหญ่ (ENT) และผู้บริหารธุรกิจขนาดเล็ก (SMB) กว่า 9,700 คนใน 8 ประเทศทั่วโลก

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้จัดการในองค์กรขนาดใหญ่ 1,400 คน, พนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ 3,500 คน, ผู้บริหารธุรกิจขนาดเล็ก 1,400 คน และพนักงานในธุรกิจขนาดเล็ก 3,503 คน ในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และอินเดีย

การสำรวจความคิดเห็นนี้มุ่งศึกษาว่าความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึงการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในที่ต่างๆ ทั่วโลกและในสถานที่ทำงาน ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อประสิทธิภาพและวัฒนธรรมองค์กร

จากการสำรวจพบว่า ผู้จัดการและพนักงาน 70% ระบุว่าตนเองใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นในการรับรู้และพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ ในที่ทำงานเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และยังเห็นพ้องต้องกันว่า “ความไม่แน่นอน หรือการเปลี่ยนแปลง”กลายเป็นเรื่องปกติในสถานที่ทำงาน

และพนักงาน 76% ระบุว่ารายการข่าวด่วน (Breaking News) ส่งผลกระทบเป็นเวลานานถึงสองสามชั่วโมงในการทำงานวันนั้นๆ

สถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้ส่งผลให้พนักงานทุกคนมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง โดยคนรุ่น Gen Z (93%) และคนรุ่น Millennials (87%) รู้สึกถึงผลกระทบมากกว่า เมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อน เช่น Gen X (79%) และ Baby Boomer (71%)

พนักงานส่วนใหญ่ (58%) มองว่าการทำงานเป็นกิจกรรมที่ช่วยไม่ให้รู้สึกฟุ้งซ่านในช่วงที่เกิดสถานการณ์ไม่แน่นอน

ดังนั้น สิ่งที่พนักงานคาดหวังกับองค์กรในช่วงที่มีแต่ความไม่แน่นอนนี้ คือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสวัสดิภาพที่ดีในที่ทำงาน

ผู้จัดการกว่า 2 ใน 3 กล่าวว่า ในปีหน้า วัฒนธรรมในองค์กรของตนจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันมากขึ้น (69% ของ SMB, 76% ของผู้จัดการองค์กร) และมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัล (71% ของ SMB, 81% ของผู้จัดการองค์กร) เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ติดตามข่าวธุรกิจเพิ่มเติม : ทรู อัดโปรโมชัน ผ่อน iPhone 14 ได้นานถึง 60 เดือน